Coaching

Från idé till verklighet!


Coaching


Jag erbjuder coachande samtal som skapar medvetenhet. Det är dina behov och önskemål som styr. Genom att ställa rätt frågor så stimuleras du till egen reflektion.

Din medvetenhet ökar och därmed också dina möjligheter att välja. Dina nya insikter kan sedan omsättas i handling och lärande.


Coaching är alltid resultatorienterat och vi jobbar mot dina givna mål. Coachingens grundsyn är att alla människor har sina egna svar.


Låt mig hjälpa dig att hitta dina svar!


Coaching är ett kraftfullt verktyg som kan användas inom de flesta områden, se nedan för några exempel. Allt är möjligt, få en snilleblixtCoaching


Coaching är ett oerhört kraftfullt och effektivt verktyg. Den hjälper till självinsikt och visar på nya vägar som man inte trodde var möjliga.

Den hjälper till att undanröja eventuella hinder och fungerar som motivationshöjare för att man ska nå sina mål.
Kontakta oss på 0722-346099

eller via mail

Har du kört i diket?

 Coaching


Oavsett hur din verklighet ser ut eller vilka behov dina behov är professionell coaching ett icke dömande verktyg som hjälper dig att komma till insikt och påvisa på eventuella förändringar.Kontakta oss på 0722-346099

eller via mail

Låsning eller dubbelinlåsning?


Coaching


Mer än en fjärdedel av alla med fast jobb har tröttnat på sitt yrke eller på sin arbetsplats visar en studie från 2014.

Trots detta tar sig många inte vidare.

Coaching är ett verktyg som kan hjälpa dig att öppna upp för nya synsätt och därmed också öka dina möjligheter att välja.

Kanske välja ett nytt yrke, byta arbetsplats, eller bara förändra din situation på det befintliga arbetet. Det är bara du som har svaren.
Kontakta oss på 0722-346099

eller via mailFör nedladdning av  coachöverenskommelsen tryck nedan