Sorgbearbetning


Är det sorg jag känner?

Vad är sorg?

Sorg är ett känslomässigt tillstånd man kan uppleva när något smärtsamt inträffar i ens liv. Det kan visa sig på många olika sätt och det finns inga givna fakta när det gäller sorg utan upplevelsen är individuell.

Den kan komma från ett dödsfall, en skilsmässa, en separation, att man blir arbetslös, mister sitt husdjur eller av annan orsak.

Exempel på känslomässiga tillstånd kan vara nedstämdhet, förtvivlan, vrede, tomhet, frustration eller energilöshet. Andra upplevelser kan vara att man förlorar aptiten, får koncentrationssvårigheter eller sömnproblem.

Det finns inga reaktioner som är så universella att alla, eller ens de flesta upplever dem på samma sätt.


Sorg är individuell och unik. Det är också de tankar och känslor som hänger samman med relationen till det förlorade. Det finns bara en oföränderlig sanning: Alla relationer är unika därför är även all läkning individuell.


Att bearbeta sin sorg

Jag arbetar med Programmet för sorgbearbetning™, det är ett väl beprövat konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års erfarenhet. Denna metod har hjälpt många människor att bearbeta sin sorg och fullborda det som är ofullständigt för att på så sätt frigöra energi och gå vidare i livet.


Kurser

Jag erbjuder sorgbearbetning i grupp eller individuellt. Kurserna hålls på Dalheda Gård i en trygg, rogivande, ljus och lantlig miljö. För mer information läs under respektive kurs nedan eller kontakta mig direkt på 0722-346099 eller alternativt via mail.


För bokning ring 0722-346099 eller maila

Individuell Sorgbearbetning


Kursbeskrivning


I denna kurs genomförs sorgarbetet indivuellt  med mig som kursledare. Vi träffas vid 8 olika tillfällen. Första gången går vi igenom kursupplägget, åtaganden, diskuterar och känslomässigt stöd samt delar ut en första hemuppgift. Vid övriga tillfällen går vi igenom dagens tema och besvarar eventeulla frågor om något uppstått sedan förra träffen. Varje möte varar 1-1,5 timme och man behöver avsätta cirka 2 timmar/vecka för hemuppgifter.


 

Praktiska detaljer

Kurslängd: 8 veckor

Omfattning:60-90 min per möte samt cirka 2 timmar/vecka för hemuppgifter

Kursledare: Göran Andersson

Plats: Dalheda Gård

Avgift: 6900kr, för företag tillkommer moms

Kursmaterial: Litteratur och kursmaterial ingår
För bokning ring 0722-346099 eller skicka mail

Grupp

Sorgbearbetning


Kursbeskrivning


I denna kurs genomförs sorgarbetet i grupp. Under 8 veckor tittar vi i en trygg och rogivande lantlig miljö på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan så genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt. Vi arbetar i grupp och för deltagarnas trygghet och för bästa resultat så är regelbunden närvaro och engagemang av största vikt.

 


Praktiska detaljer

Kurslängd: 8 veckor

Omfattning:Ett möte a 2 timmar/vecka samt cirka 2 timmar/vecka för hemuppgifter

Kursledare: Göran Andersson

Plats: Dalheda Gård

Avgift: 5900kr, för företag tillkommer moms

Kursmaterial: Litteratur och kursmaterial ingår


För bokning ring 0722-346099 eller skicka mail